Rekrytering

360 Rekrytering & Interim rekryterar chefer och specialister till tjänster främst inom ekonomi, HR, marknad och ledning.

Skapa framgångsrika team 
inom ekonomi, HR, marknad och ledning

Inom ekonomi är det exempelvis tjänster som CFO, ekonomichef, ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, koncernredovisningsspecialist, controller samt inom treasury och skatt. Rekryteringar till skatteområdet inkluderar juridisk expertis.

HR omfattar rekryteringar med titlar som bland annat HR-chef, HR-ansvarig, HR-specialist, HR Business Partner, personalchef samt lönechef. Rekryteringar görs även till expertområden som till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö.

Inom Marknad görs rekryteringar som exempelvis marknadschef, marknadsförare, marknadskoordinator, säljsupport, logistiker, inköpare och inköpschef.

Ledning omfattar till största delen rekrytering av verksamhetschefer av olika slag. Organisationer i varierande branscher, från ideell sektor till tjänsteproducerande bolag och life science, har fått hjälp att hitta chefer till avdelningar med 2-300 medarbetare.

360 Rekrytering & Interims uppdragsgivare är organisationer i varierande branscher och storlekar, bestående av en blandning av internationella koncerner, börsnoterade bolag, stiftelser, ideella föreningar och ägarledda bolag. Gemensamt för dessa uppdragsgivare är att de är arbetsgivare som månar om sin personal.

Hög kvalitet och fullt fokus

Med 360 Rekrytering & Interim som er samarbetspartner inom rekrytering är ni garanterade hög kvalitet och fullt fokus där vi arbetar med:

  • En strukturerad process där vi tillsammans anpassar samarbetet efter ert behov och garanterar ett kvalitativt och effektivt tillvägagångssätt
  • En noggrant genomarbetad kravprofil som utgör grunden för rekryteringsarbetet
  • Välformulerade annonser som hjälper till att snabba på kandidatinflödet
  • Search, med kartläggning och intresseväckande hos potentiella kandidater
  • Strukturerade intervjuer och referenstagning som obligatoriska moment
  • Tester för bedömning av personlighet, problemlösningsförmåga och färdigheter
  • Bakgrundskontroller rekommenderas för många roller
  • Administration hanterad enligt GDPR i ett välutvecklat rekryteringssystem
  • En gemensam tidplan med kontinuerliga avstämningar under processens gång
  • Professionell hantering av ert arbetsgivarvarumärke med stor vikt på att era kandidater ska få en positiv upplevelse.

Vi skräddarsyr rekryteringsprocessen efter ert behov samt vilken typ av roll och uppdrag det handlar om. De flesta tjänster annonseras här på hemsidan och på andra sajter. I många processer kombineras annonsering med search och vissa rekryteringar hanteras enbart genom search utan annonsering.

Second opinion eller hjälp med vissa delar av rekryteringsprocessen?

Då kan ni välja vad ni önskar avlastning med. Det kanske handlar om att annonsera och göra urval, få hjälp av en professionell intervjuare, låta era kandidater genomföra tester eller ta stöd med referenstagning. Tillsammans med er anpassas tjänsterna efter ert behov.

Har ni egna kandidater och vill få ett omdöme av en oberoende part? Då kan Second Opinion vara ett bra komplement för att avgöra vilken av era befintliga kandidater som är rätt för tjänsten. Utgångspunkten är kravprofilen i kombination med strukturerade intervjuer och relevanta tester avseende personlighet och begåvning. Med en Second Opinion kan ni känna er tryggare i era beslut.

Så säger några av våra kunder