Välkommen till
360 Rekrytering & Interim

Den personliga byrån som med hög träffsäkerhet rekryterar och hyr ut chefer och specialister inom ekonomi, HR, marknad och ledning.

Hög kvalitet och
skräddarsydd service

Med 360 Rekrytering & Interim som samarbetspartner är ni garanterade hög kvalitet och skräddarsydd service. Vi anpassar samarbetet efter era behov och arbetar med strukturerade processer baserade på noggrant utarbetade kravprofiler. Genom välformulerade annonser och kvalificerad search skapas ett effektivt inflöde av kandidater och med kompetensbaserade intervjuer och godkända tester säkerställs professionell bedömning. Administrationen hanteras i moderna system och med fokus på integritet. Vi månar om att skapa en positiv upplevelse för både er och era kandidater.

360 rekrytering

Rekrytering

Varje rekrytering är unik. Att ha rätt person på rätt plats är ofta helt avgörande för hur väl organisationer lyckas och medarbetare trivs. 360 Rekrytering & Interim har många års erfarenhet från rekrytering av chefer och specialister och säkerställer kvaliteten för alla involverade med strukturerade arbetsmetoder och moderna verktyg. Personligt bemötande, hög tillgänglighet och genuint engagemang har visat sig vara ett framgångsrecept för att få många återkommande kunder och nöjda kandidater.

Interim

Ibland blir det för mycket. Om ett tillfälligt behov av medarbetare uppstår kan 360 Rekrytering & Interim erbjuda de bästa interimskonsulterna till er hjälp. Det kan vara under kortare eller längre perioder som vid arbetstoppar, rekryteringsprocesser, anställningsstopp, projekt eller vakanser av olika slag. 360 har ett stort nätverk av erfarna och skickliga konsulter som snabbt kommer in och stöttar effektivt på lednings- och specialistnivå inom olika områden, som exempelvis ekonomi och HR.

Upptäck spännande karriärmöjligheter med 360 Rekrytering & Interim

Oavsett om du är intresserad av ett nytt jobb eller interimsuppdrag idag eller i framtiden är du välkommen att registrera dig i 360 Rekrytering & Interims nätverk. Om vi redan har kontakt när det rätta uppdraget dyker upp ökar möjligheterna för att det är du som blir den rätta matchningen. Du behöver inte vara lika aktiv i ditt sökande och du kan bli tillfrågad om uppdrag som inte är publika. Ta steget mot din nya karriär och registrera ditt CV hos 360 Rekrytering & Interim idag.

Med passion för rätt person på rätt position får vi er organisation att blomstra

Med ett passionerat intresse för att hitta rätt person till rätt position har mängder av organisationer fått hjälp av 360 att växa. Om behovet av personal är permanent eller tillfälligt spelar ingen roll; stor omsorg läggs på matchningen i alla processer.

Tack vare ett personligt bemötande med hög tillgänglighet och genuint engagemang samt ett effektivt och flexibelt arbetssätt har långa relationer skapats under åren. Varmt välkommen att diskutera ett samarbete om ni vill att även er organisation ska blomstra!

Ulrika Lewander – Ägare, konsult, civilekonom och förhoppningsvis er samarbetspartner

Så säger kunderna:

Kunder i urval

Anlita 360 Rekrytering & Interim

360 Rekrytering & Interim rekryterar och hyr ut chefer och specialister inom främst ekonomi, HR, marknad och ledning till organisationer i olika storlekar och branscher. 

Uppdragsgivarna består av en mix av internationella koncerner, börsnoterade bolag, stiftelser, ideella föreningar och ägarledda bolag.

Geografiskt verkar 360 främst i Stockholmsområdet samt i förekommande fall andra delar av Sverige.

Varmt välkommen att diskutera samarbete!