Kandidat Life Science

”Att vara kandidat hos 360 Rekrytering innebar för mig ett trevligt bemötande och en smidig process. Snabb återkoppling och bra uppföljning av rekryteraren.”