Interimskonsult Ekonomi

”En personlig samarbetspartner som är mån om både konsult och uppdragsgivare.”